Naši PoradcoviaPouži aplíkáciu na čítanie QR kodov (napr. QRbot získaš v Google Play) a ulož kontakt do mobilu bez prepisovania.