Ako vypovedať PZP                                                                                                                       naspäť

Z akých dôvodov je možné poistnú zmluvu vypovedať?

  • ku koncu poistného obdobia
  • do 2 mesiacov po uzavretí a s 8 dňovou ochrannou lehotou
  • z dôvodu predaja motorového vozidla
  • z dôvodu vyradenia motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách

Výpoveď ku koncu poistného obdobia

Ak sa chcete poistiť za výhodnejšie sadzby, ako Vám prináša Vaša súčasná poisťovňa, je potrebné zaslať do poisťovne výpoveď poistnej zmluvy. Poistná zmluva sa vypovedá výpoveďou 6 týždňov pred výročným dňom.

Výpoveď zašlite doporučene poštou na centrálu spoločnosti alebo zadajte osobne na pobočke.

Ak zistíte, že dnes je posledný deň, kedy môžete doručiť výpoveď poisťovni, odneste ju osobne priamo na pobočku poisťovne a vypýtajte si potvrdenie o doručení výpovede. Takto budete mať istotu, že poisťovňa Vašu výpoveď prebrala a bude ju akceptovať.

Ak by ste v tomto prípade zaslali výpoveď poštou, bola by doručená až nasledujúci deň a v takom prípade nebude poisťovňou akceptovaná a vy by ste tak nemohli zmeniť poisťovateľa.

                                                                                                        © 2016 Fin Stav reality, s.r.o. Holíčska 48, 851 05 Bratislava
Vytvorené službou Webnode Cookies
Vytvorte si webové stránky zdarma!